Exkurze pro budoucno!

  1. Letošní jarní exkurze: Drážďany 24. 4. 2024. Doprava na místo individuální (vhodný spoj – vlak z Prahy 6:28 – příjezd do Drážďan 8:50). Program exkurze spolu s rozpisem referátů připravuje doc. Biegel a bude k dispozici u Marcely Špačkové na sekretariátu od příštího týdne (od 15. dubna). Kdo se rozhodne uplatnit svůj zapsaný kód exkurze, může od fakulty nárokovat stipendium 600 Kč: v tom případě nezbytné nahlásit se M. Špačkové co nejdříve, nejpozději do pondělka 15. 4. – pište maily, telefonujte nebo se zastavte osobně. (Ti, kdo se zapsali do seznamu na čtvrtečním setkání, se už ozývat nemusí.)
  2. Příští jarní exkurze bude do Finska a začne se organizovat s větším předstihem. Byl představen program, oznámen odhad, kolik bude cesta stát (15 000 Kč na studenta bez diet – při pětidenní exkurzi bude příspěvek fakulty 3000 Kč). Hodně studentů, přítomných ve čtvrtek, projevilo předběžný zájem. Závazný seznam studentů, kteří do Finska pojedou, se bude uzavírat v prvním týdnu října 2024. Termín konání exkurze jsme po vzájemné dohodě se studenty stanovili na poslední týden letního semestru 2025 – tedy 12. – 16. května 2025.
  3. Do budoucna plánujeme jarní zahraniční exkurze na žádost studentů organizovat už v prvním týdnu v dubnu. Přesný termín a cíl exkurze bude oznamován s předstihem – na setkání v listopadu.
  4. Podzimní tuzemské exkurze se do budoucna spojí se seznamovacím kurzem pro studenty prvních ročníků. V jejich případě by se – až na výjimečné případy – nenárokovaly příspěvky od fakulty.
Úvod > Nástěnka > Exkurze pro budoucno!