Německá exkurze definitivně zrušena!

Bohužel došlo k tomu, že se nepřihlásil dostatečný počet studentů, který byl nutný pro uskutečnění zamýšlené exkurze do Saska a Durynska, a tak je exkurze nenávratně a definitivně zrušena. Uvažuje se o drobné náhradě akce v jednom ze dnů z plánovaného exkurzního termínu a též i o společném setkání studentů a pedagogů, ale zatím je vše v rovině ideové a výhledové. Přesnější informace se poté objeví zde na stránkách a všichni budou hromadně přes SIS (při té příležitosti nechť si všichni zkontrolují, zda e-mailové adresy, které mají zadané v SISu odpovídají adresám skutečně používaným) informováni!

Úvod > Nástěnka > Německá exkurze definitivně zrušena!