Slepé skvrny! Doktorandská konference a večer s uvedením knihy 16. 9. 2024!

Svoláním konference chceme vzbudit reakci na podněty dlouho připravované a čerstvě vydané publikace historiček umění Marie Klimešové (*1952) a Hany Rousové (*1944) Tak blízko, tak daleko: České umění 1947-1960, v mezinárodních sociokulturních souvislostech. Slepými skvrnami jsou právě souvislosti mnohdy podléhající kognitivním zkreslením vlivem různých propagand. Stávají se jimi i umělecká díla. Mnohá autorky vytáhly ze skladů a depozitářů. Jak v době svého uložení, tak třeba i dnes nespadají do zorného pole žádného výstavního konceptu. V jakém příběhu figuruje umělecké dílo, pokud z nějakých důvodů nemůže být vystaveno? Stojí mimo dějiny? Je tak narativům skryto nebo je právě narativy pohlceno? Je vystavení „marginálního“ sebepotvrzováním dominantního? Nebo otevírá nové možnosti?

CALL FOR PAPERS: 20 MIN / ANOTACE 1 NS

VÍTÁME PŘÍSPĚVKY ZE VŠECH OBORŮ (posílejte e-mailem do 16. 8. na SLEPESKVRNY@GMAIL.COM)!

CFP ZARI – a3

Úvod > Nástěnka > Slepé skvrny! Doktorandská konference a večer s uvedením knihy 16. 9. 2024!