Magisterské souborky!

Upozorňujeme studenty, že magisterské souborné zkoušky lze absolvovat jen a pouze u interních pedagogů ÚDU FF UK, a to:

1) umění středověku – dr. Klípa, prof. Royt, prof. Ottová, dr. Macek

2) umění novověku – dr. Adamcová, dr. Macek, dr. Murár, doc. Biegel

3) umění 19. a 20. století –  dr. Šámal, doc. Rakušanová, prof. Klimešová, prof. Švácha, doc. Biegel, dr. Štefková

Zkoušky u jiných pedagogů se bohužel neuznávají.

Úvod > Nástěnka > Magisterské souborky!