Za prof. Schützem…

V neděli 26. března 2023 nás ve věku nedožitých 82 let nečekaně opustil emeritní profesor mnichovské univerzity, vynikající historik architektury a velký přítel českých studentů a historiků umění, prof. Bernhard Schütz. Narodil se v roce 1941 ve Vratislavi, absolvoval studia v Tübingenu, Freiburgu, Mnichově a Vídni, habilitoval se na univerzitě v Kielu, ale většinu svého života (od roku 1980) působil na Ludwigs-Maximilians Universität v Mnichově. Celý svůj život zasvětil dějinám umění, především pak barokní architektuře. Je autorem mnoha významných publikací o evropském umění, z nichž namátkou jmenujme např. Deutsche Romanik, Klöster – Kulturerbe in Europa, Die kirchliche Barockarchitektur in Bayern und Oberschwaben a mnoho dalšího. Bernhard Schütz byl zástupcem generace historiků umění, pro které byl v nahlížení na umění zásadní přístup komprimovaný do jím často zmiňovaného výroku „sehen ist wissen“, k němuž vedl i své studenty. Svým obrovským entusiasmem, širokou škálou vědění i neskonalým osobnostním kouzlem si v 90. letech získal i prof. Mojmíra Horynu, který jej pozval na cyklus přednášek o barokní architektuře do Čech. Tím byla vytvořena základna českých studentů a pedagogů, kteří pak s prof. Schützem absolvovali nejednu tuzemskou či zahraniční exkurzi (Praha, Kutná Hora, Broumovsko, Řím, Benátky, Kolín nad Rýnem, Mnichov, aj.). Své české studenty láskyplně nazýval „meine guten Tschechen“ a těšil se s nimi ze života ve všech jeho formách. Jeho smrtí končí jedna etapa dějin umění, která přesto není bez odkazu. Před dvěma měsíci Schütz vydal knihu Kurvierte architektur, která se zabývá jeho celoživotním tématem, radikálním barokem v Čechách a jeho středoevropským souvislostem. Bude nám neskonale chybět.

Úvod > Nástěnka > Za prof. Schützem…